Hotline 0-2101-2222

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารกิจกรรมดีๆ กับ UNT

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

more

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-11.30น. 
ณ โชว์รูม อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ สาขาตลิ่งชัน

ติดตามข่าวสารดีๆ จาก ISUZU UNT ได้ที่
www.isuzu-unt.com
www.facebook.com/Isuzuunt
www.youtube.com/c/isuzuunt

ก่อนหน้า
ถัดไป