การรับประกันอะไหล่และงานซ่อม (Service and Parts warranty)

เงื่อนไขการรับประกันอะไหล่และงานซ่อมอีซูซุ สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุยินดีรับประกันอะไหล่และงานซ่อม ที่เปลี่ยนโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ข้อยกเว้นการรับประกัน (Exclusion of the Warranty)
รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจเช็กจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯแนะนำตาม<คู่มือการใช้รถ และ สมุดคู่มือรับประกันอะไหล่และเคมีภัณฑ์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน

ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ ในกรณีมีอุบัติเหตุหรือการโจรกรรม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลของการที่ลูกค้าปฏิเสธวิธีการซ่อมหรือการใช้อะไหล่ที่ศูนย์บริการ แนะนำ หรือ เป็นกรณีลูกค้านำวัสดุภัณฑ์มาเองตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่อีซูซุ (สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ)