Hotline 0-2101-2222

รางวัล รางวัลผ่านมาตรฐานด้านการดำเนินงานอีซูซุ ด้านบริการหลังการขาย,รางวัลผู้แทนจำหน่ายอีซูซุผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม,บริษัทธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

 • ผ่านมาตรฐานด้านการดำเนินงานอีซูซุ ด้านบริการหลังการขาย

  • 5ดาว ทุกโชว์รูม (ปี 2016)

 • ผ่านมาตรฐาน 5ส. และความปลอดภัย

  • 5 ดาว ทุกโชว์รูม (ปี 2016)

 • ความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด Sale Satisfaction Index

  • โซน กรุงเทพฯ และ จังหวัดภาคกลาง ปี2016

 • รางวัลผู้แทนจำหน่ายอีซูซุผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

  • 10 อันดับแรก 9 ปีซ้อน

  • รางวัลผู้แทนจำหน่ายอีซูซุยอดขาย D-MAX สูงสุด 5 อันดับแรก (ปี 2016)

  • รับรางวัลผู้แทนจำหน่ายอีซูซูยอดขาย MU-X สูงสุด 5 อันดับแรก (ปี 2015)

 • บริษัทธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

  • 2 ปีซ้อน (ปี2015-2016)