Hotline 0-2101-2222

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวสารกิจกรรมดีๆ กับ UNT

โครงการแหล่งน้ำพอเพียง รร.บ้านหนองไศล จ.ร้อยเอ็ด

more

13 ก.ค 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ได้เดินทางไปมอบโครงการแหล่งน้ำพอเพียง ซึ่งกลุ่มบริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการดื่มและการเกษตรของ รร.บ้านหนองไศล จ.ร้อยเอ็ด พวกเราหวังอยากยิ่งว่าจะได้ความงอกงามและการต่อยอดโครงการออกไปหลายอย่าง คุณภาพชีวิตเด็กๆ ดีขึ้นมากๆ ขอขอบคุณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ดำเนินงานทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี
 

 


facebook

youtube

ก่อนหน้า
ถัดไป