Hotline 0-2101-2222

ISUZU NLR 130 กระบะพร้อมคอก

รถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อใหญ่  ตอบโจทย์ได้ทุกมิติการใช้งาน และรูปแบบการบรรทุก

 รถบรรทุกอีซูซุ 4 ล้อใหญ่ 
- วิ่งไม่ติดเวลา 
- จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
(ภายใต้เงื่อนไขการต่อตัวถังของบริษัทฯ)

ISUZU NLR 130 กระบะพร้อมคอก

ติดต่อสอบถาม ISUZU NLR 130 กระบะพร้อมคอก

send

คำนวณค่างวดรถ